Översiktskarta

Medlemskarta (Klickbar översiktskarta, inloggning krävs)

Koordinater anges i WGS84 (Grader och decimalminuter DDM/DMM)
Ex. start etapp 13, Yngsviken N 59°06.494' E 017°22.751'
För sökning i Google maps ange: 59 06.494, 17 22.751 i sökrutan
För sökning i Eniro ange: 59°06.494'N 017°22.751'E
För APPar i mobiler går det vanligen att välja/mata in olika format.

Detaljerade etappkartor
Kartorna finns i anslutning till etappbeskrivningarna. För att kunna se etappkartorna måste du vara medlem och inloggad. Kartorna kan skrivas ut i A4-format och blir då ungefär i skala 1:40 000.
Här kan du se ett exempel på etappkarta
Teckenförklaring: Etappkarta
Teckenförklaring: Terrängkartan

Kartor på internet:

Lantmäteriet  Självservice, bl.a. "Min karta"
Sveriges länskarta  Med lagerval

Hur lång tid tar det? Hur långt hinner jag?
Tabell