Kommunvis i bokstavsordning

BOTKYRKA
Lida friluftsgård – Brotorp
, etapp 7, 6,5 km
Buss till Lida friluftsgård, vackert belägen vid sjön Getaren. Flera vandringsslingor finns i området, däribland Sörmlandsleden. Från Lida friluftsgård, gå etapp 7 mot Brotorp (Vårsta). Etappen är lättgången i mestadels öppen terräng. Den har flera lämpliga rastplatser. Etappen slutar utmed väg 226, där busshållplats finns. Cirka 500 meter västerut ligger Brosjön med badplats.

Paradiset
Buss till Paradisets friluftsområde vid sjön Ådran, hållplats Bruket. Därifrån 2 kilometers promenad till Paradiset. Börja med att gå Sörmlandsleden (etapp 6) någon kilometer. Vid stigkorsning, välj vänster (etapp 5:3) och gå söderut i någon kilometer. Där leden delar sig, sväng vänster och följ orange trianglar (obs! inte Sörmlandsleden) till Sörmlandsledens etapp 5. Ta vänster mot Paradiset.

ESKILSTUNA
Vilstaskogen
, rundslinga, delvis på etapp 24:1, 8 km
Start vid raststugan i friluftsområdet. Vacker och omväxlande vandring genom Vilsta naturreservat. Om ni åker buss, gå av vid hållplats Vilsta.

FLEN
Bruksdammen runt,
del av etapp 22,rundslinga 4 km
Hälleforsnäs. Buss 415 till Hälleforsnäs. Start vid Edströmsvallen. Rundslingan är handikappvänlig och framkomlig med eldriven rullstol. Här finns skärmskydd, brygga, grillplats och handikapptoalett.

Orrhammar – Flen, cirka 5 km
Ta buss 415, stig av vid hållplats Orrhammar. Vandra sedan etapp 23:1 tillbaka mot Flen. Lämplig rastplats: Åtorpsviken.

Förslag för skolor i Malmköping: Hagtorp – Malmköping, etapp 21, 10,5 km
Buss 701 (riktning Eskilstuna) till hållplats Bäckåsen. Fortsätt väg 53 en liten bit norrut tills Sörmlandsleden korsar. Vandringen startar vid platsen för Sveriges sista offentliga avrättning 1876. Nälen räknas som en av Sörmlands bästa fågelsjöar, här har man också funnit boplatser från stenåldern. Längs etappen finns flera platser, där man kan rasta, till exempel vid ”mordgrinden” strax före Navesta. Det var här en postdiligens skulle rånas, vilket ledde till avrättningen 1876. I slutet av etappen är källan vid Sundbysjön en fin rastplats. Vid Hosjön, med bra badplats, är man framme vid målet i Malmköping.
Ett kortare alternativ (ungefär halva sträckan) är att gå av buss 701 redan vid Navesta. Här går  Sörmlandsleden parallellt med väg 53 en liten bit. Gå mot Malmköping. Sundbysjön är en fin rastplats.

GNESTA
En vacker vandring, som inte kräver bussresa, är Sörmlandsledens etapp 13:1. Den börjar norr om Gnesta station och går längs Frösjöns strand via Frustuna kyrka mot Kattnäs kyrka och Klemmingsbergsbadet. Bestäm själva hur långt ni vill gå, ta paus, vänd sedan och vandra tillbaka samma väg. Hela sträckan till Djupviksängen är 13 kilometer.
Två mycket vackra vandringar, som dock saknar allmänna kommunikationer, är rundslingorna vid Skottvång. Fornborgsrundan är 4,5 kilometer, Stenhuggarmon en knapp mil. Båda börjar vid Skottvångs gruva.

HANINGE

Muskan runt, delvis på etapp 5:2, 8,5 km
Pendeltåg till Ösmo. Från stationen: Följ Körundavägen 500 meter norrut, sedan Strandvägen 400 meter norrut tills Sörmlandsleden möter. Vi rekommenderar att gå motsols, men medsols fungerar också. Insjön Muskan är i det närmaste oförändrad sedan yngre stenåldern. Under vandringen kan man bland annat titta på en rekonstruktion av en järnåldersbosättning. Bada går att göra vid både norra och södra stranden. Annan lämplig rastplats är skärmskyddet vid Muskans nordöstra strand.

Alby friluftsgård (Tyresö) – Tyresta by, etapp 3, 13,5 km
Buss till hållplats Nyfors, som ligger en kilometer efter själva etappstarten vid Alby friluftsgård. Detta blir en vandring som innehåller allt – skog och sjöar, vildmark och odlingsbygd. Vid Årsjön finns en bra rastplats med skärmskydd. Här kan man bada. Från Tyresta går bussar mot Gullmarsplan och Haninge centrum.

Tyresta by – Handen (Rudans gård), etapp 4, 10 km
Buss till Tyresta by. I början kuperad terräng över bergen mot torpen Högstalund och rekreationsområdet Skutan – en gammal bondgård där det är lämpligt att rasta. Leden går genom Slätmossens naturpark, ett kärrområde som renar dagvattnet från Handen/Haninge centrum innan det rinner ut i Östersjön. Bad vid Rudans gård. Hemresa med buss eller pendeltåg från Handen.

HUDDINGE
Muskan runt
, delvis på etapp 5:2, 8,5 km Pendeltåg till Ösmo. Från stationen: Följ Körundavägen 500 meter norrut, sedan Strandvägen 400 meter norrut tills Sörmlandsleden möter. Vi rekommenderar att gå motsols, men medsols fungerar också. Insjön Muskan är i det närmaste oförändrad sedan yngre stenåldern. Under vandringen kan man bland annat titta på en rekonstruktion av en järnåldersbosättning. Bada går att göra vid både norra och södra stranden. Annan lämplig rastplats är skärmskyddet vid Muskans nordöstra strand.

Tyresta by – Handen (Rudans gård), etapp 4, 10 km
Buss till Tyresta by. I början kuperad terräng över bergen mot torpen Högstalund och rekreationsområdet Skutan – en gammal bondgård där det är lämpligt att rasta. Leden går genom Slätmossens naturpark, ett kärrområde som renar dagvattnet från Handen/Haninge centrum innan det rinner ut i Östersjön. Bad vid Rudans gård. Hemresa med buss eller pendeltåg från Handen.

KATRINEHOLM
Ramsjöhultslingan
, 7 km 
Starta vid Ramsjöhult. Går man medsols är det cirka 2,5 km till skärmskyddet vid Skogen. Motsols är det cirka 4 km, men fler fina rastplatser finns. Längs slingan finns varggropar, ruin efter kolarkoja och gamla kolbottnar. Träkol fraktades härifrån till masugnen vid Forssjö bruk. Ifall man cyklar eller vandrar från Katrineholms centrum till etappstarten blir sammanlagda sträckan en dryg mil.

Skogskyrkogården – Sandbäcken, delar av etapperna 26, 27 och 27:1, cirka 7 km.
Buss till Skogskyrkogården. Här passerar Sörmlandsledens etapp 27:1. Gå österut, riktning Glysas grav. Härifrån följer man etapp 27 norrut. Skärmskyddet nära Skogen är en bra rastplats. Från skärmskyddet går man åt nordväst (”vänster”). Följ leden västerut fram till Knorranvägen, där etapptavlan står. Följ etapp 26 in mot Katrineholm. Etapp 26 sammanfaller med cykelbanan längs Österleden. Trädgårdsgatan leder in mot Sandbäcken och centrum.

NACKA
Björkhagen - Skogshyddan, etapp 1, 8,5 km
Etappen startar vid Björkhagens T-banestation. Utgång åt höger mot Malmövägen, passera Markuskyrkan, följ därifrån markeringar mot Nacka naturreservat. Den lättgångna etappen har ett rikt fågelliv, intressant växtlighet och många kulturhistoriska objekt. Flera sjöar med badmöjlighet passeras. Hemfärd: Från Skogshyddan – följ den lilla grusvägen åt vänster mot Erstavik och Saltsjöbanan.

Alby friluftsgård (Tyresö) – Tyresta by, etapp 3, 13,5 km
Buss till hållplats Nyfors, som ligger en kilometer efter själva etappstarten vid Alby friluftsgård. Detta blir en vandring som innehåller allt – skog och sjöar, vildmark och odlingsbygd. Vid Årsjön finns en bra rastplats med skärmskydd. Här kan man bada. Från Tyresta går bussar mot Gullmarsplan och Haninge centrum.

NYKVARN
Tvetaberg – Järna
, etapp 10, 12 km  Buss, med byte i Södertälje, till hållplats Tvetaberg. Fortsätt 200 meter åt sydväst på Tvetavägen. En fin rastplats knappt halvvägs är Aspadalsberget vid de små Vaskasjöarna. Även bra rastplats ute på udden. Rastplatsen Herrvreten strax före Järna har skärmskydd, toalett och grillplats. Pendeltåg/buss hem från Järna.

NYKÖPING
Oppeby - Söra - Harg
, del av etapp 46, cirka 6 km
Börja i Oppeby. Om ni åker buss – stig av vid hållplats Oppeby torg. Gå 500 meter norrut på Smålandsvägen, ta vänster på gångväg efter Släbroskolan. Etappstarten ligger precis före bron över Nyköpingsån, nära Oppebyskolan. Vid Hovrasjön nära Söra friluftsgård finns ett vackert beläget skärmskydd. Här är det lämpligt att äta matsäcken. Tillbaka till Nyköping (inte Sörmlandsleden): Fortsätt leden en mycket kort bit, cirka hundra meter. Gå genom hagen förbi ridhuset (Bullersta). Följ den smala asfalterade vägen. Korsa Hargsvägen och följ Mommas väg till Spindelplan – härifrån går stadsbussarna ganska ofta.

Brannäs våtmark (rundslinga), Oxelösund, en knapp mil.
Ta buss till Oxelösund. Vid kyrkogården börjar anslutningsleden till våtmarken. Det är ett par kilometers vandring till våtmarkens parkering, där rundslingan startar. Gå motsols. Mycket vacker natur med rikt djurliv, framför allt syns många fågelarter. Terrängen är lätt att vandra i. Lämpligt att äta matsäck på klipphällarna ungefär halvvägs. Strax före klipphällarna finns ett fågeltorn att klättra upp i, här har man också utsikt över hav och fyrar. Själva rundslingan är 5 km.

Nävekvarnsslingan, del av etapp 36, 8 km
Buss 561 till Nävekvarn. Start vid Gula kvarn. Gå medsols, med början längs vattnet. Passera campingen. Stigen upp på Nävekvarns klint är ganska brant, men härifrån har man en sagolik utsikt över Bråviken. Fint matsäcksställe, men då har man bara gått ett par kilometer. I övrigt är etappen lättgången. Knappt halvvägs finns en iordninggjord rastplats med grill precis vid vattnet och möjlighet att bada. Första hälften av vandringen går nära havet, resten mestadels genom skogen tillbaka mot Nävekvarn. Bland annat passeras en gammal kolerakyrkogård.

Nävekvarn – Svartåhällen, del av etapp 37, cirka 8 km  
Buss till Nävekvarn. Etapp 37 startar vid Gula kvarn. Vandra längs Bråvikens kust. Vid stora parkeringen efter tre kilometer finns en informationstavla. Strax därefter delar sig leden, vi föreslår högra alternativet. Vid Svartåhällen finns murad grill, bänkbord, toalett och en mindre badplats. Fortsätt rundslingan "Sjöskogsberget runt", nu mot Nävekvarn.

Örsta – Stjärnholm, del av etapp 44:1, 6 alt. 8 km Åk Nävekvarnsbussen till Örsta (hållplatsen efter Ärila). Gå cirka hundra meter på vägen, tillbaka mot Nyköping. Vandra leden söderut (höger) genom skogen. Gör gärna två pauser. Andra stoppet görs lämpligen vid Kvarndammens skärmskydd efter cirka 5 km. Sedan finns två alternativ: Antingen tar man Oxelösundsbussen hem från hållplats Palmtorp. Eller också fortsätter man en bit genom skogen till Stjärnholmsviken och Stjärnholms slott. Busshållplats: Stjärnholm.

NYNÄSHAMN
Muskan runt
, delvis på etapp 5:2, 8 km Pendeltåg till Ösmo. Från stationen: Följ Körundavägen 500 meter norrut, sedan Strandvägen 400 meter norrut tills Sörmlandsleden möter. Vi rekommenderar att gå motsols, men medsols fungerar också. Insjön Muskan är i det närmaste oförändrad sedan yngre stenåldern. Under vandringen kan man bland annat titta på en rekonstruktion av en järnåldersbosättning. Bada går att göra vid både norra och södra stranden. Annan lämplig rastplats är skärmskyddet vid Muskans nordöstra strand.

OXELÖSUND
Brannäs våtmark
(rundslinga), 5 km Start vid parkeringsplatsen. Gå motsols. Mycket vacker natur med rikt djurliv, framför allt syns många fågelarter. Terrängen är lätt att vandra i. Lämpligt att äta matsäck på klipphällarna ungefär halvvägs. Strax före klipphällarna finns ett fågeltorn att klättra upp i, här har man också utsikt över hav och fyrar. Till starten är det lämpligt att cykla. Man kan också börja vandringen vid Oxelösunds kyrkogård, därifrån är det 2,5 km till rundslingans start.

Femöre runt, 6 km
Start vid parkeringsplatsen på nordvästra Femöre, strax efter kanotklubben. Gå motsols. Leden går först genom blandskog, därefter i ett kuperat skogsområde med stora ekar följt av gammal åkermark med skogsplantering. Efter att ha passerat västra Femöres parkering närmar sig leden havet och ett område med vindpinade tallar. Vid havet finns en alternativ led ut mot klipporna. Lämplig plats för matsäck är där leden går ihop igen. Här finns dels klippor att sitta på, dels en handikappanpassad utsiktsplats. Vyn över havet är fantastisk. Här finns även ett dass. Leden går sedan genom fina skogsmarker fram till södra Femöres parkering. Man passerar så småningom småbåtshamnen i Österviken och fiskehamnen. Som avslutning går rundslingan på Motorbåtsvägen med Badhusvikens båthamn nedanför.

Femörehuvud (rundslinga), 2 km
Start vid södra Femöres parkeringsplats. Lämpligt att äta matsäck nära fyrvaktarbostaden vid Femörehuvud. Storslagen utsikt över farleden mot Oxelösund och Norrköping. Längs slingan finns underjordiska Femörefortet, en underjordisk anläggning, som var topphemlig medan kalla kriget pågick. Ingångar i berget och kanontorn kan ses på flera håll. Rundslingan fungerar bra att gå både medsols och motsols, men vi föreslår motsols med matsäckspaus på klipporna.

STRÄNGNÄS
Läggesta – Laketorp t.o.r.
del av etapp 15:1, cirka 6 km
Tåg till Läggesta. Leden går under motorvägen. Först ett par kilometers vandring i lätt terräng till Ådals kvarn. Ovanför kvarndammen vid Ådals kvarn finns lämningar efter en gammal silversmedja. Man följer sedan Laketorpsån söderut. Vid Laketorp kan man rasta i en hage. Gå samma väg tillbaka.
Två mycket vackra vandringar, som dock saknar allmänna kommunikationer, är rundslingorna vid Skottvång. Fornborgsrundan är 4 kilometer, Stenhuggarmon en knapp mil. Båda börjar vid Skottvångs gruva.

SÖDERTÄLJE
Tvetaberg – Järna
, etapp 10, 12 km SL-buss 784 till hållplats Tvetaberg. Fortsätt 200 meter åt sydväst på Tvetavägen. En fin rastplats knappt halvvägs är Aspadalsberget vid de små Vaskasjöarna. Även bra rastplats ute på udden. Rastplatsen Herrvreten strax före Järna har skärmskydd, toalett och grillplats. Pendeltåg eller buss hem från Järna.

TROSA
Trosa – Stensund, runda delvis på etapp 56, ca 10 km
Starta vid korsningen Stensundsvägen/Krymlavägen. Följ leden mot Djupvik. Passera Stensund med möjlighet till bad. Annan lämplig rastplats, cirka 3 km norr om Stensund, är skärmskyddet uppe på ett berg. Överlag bjuder denna vandring på fin utsikt. Efter berget, lämna leden vid Rudskär (stort gult hus) och gå 200 meter på vägen Åda-Stensund (mot Åda). Gå Stensundsvägen tillbaka till Trosa.

Tullgarn - Trosa, del av etapp 56, ca 20 km
En lite längre men desto vackrare vandring. Åk till Tullgarn. Gå vägen mot slottet till Sörmlandsledens etapptavla. Vandra söderut mot Trosa. Vandringen är mycket vacker med fin utsikt över Östersjön. Klipporna på Furholmen, ungefär halvvägs, är en av flera lämpliga rastplatser. En bit efter Åda fritidsområde avviker ni från Sörmlandsleden, och svänger höger på landsväg in mot Trosa. Så småningom passeras vårdcentralen på höger sida. Sträckans längd är beräknad dit.

Trosa – Vagnhärad  eller Vagnhärad – Trosa, delar av etapperna 55 och 55:1, cirka 7 km
Åk buss åt ena hållet, vandra tillbaka. Från Trosa: Etappstart i centrum, korsningen Nygatan-Västra Ågatan. Vandringen börjar på etapp 55. Vid en trevägskorsning av leden fortsätter man norrut på etapp 55:1 (höger). Från Vagnhärad: Börja förslagsvis vid järnvägsstationen. Ni går först på etapp 55:1. När den slutar i etapp 55 – gå åt vänster mot Trosa. Vandringen går mestadels i skog men även över öppen mark.

TYRESÖ
Björkhagen - Skogshyddan
, etapp 1, 8,5 km
Etappen startar vid Björkhagens t-banestation. Utgång åt höger mot Malmövägen, passera Markuskyrkan, följ därefter markeringar mot Nacka naturreservat. Den lättgångna etappen har ett rikt fågelliv, intressant växtlighet och många kulturhistoriska objekt. Flera sjöar med badmöjlighet passeras. Från Skogshyddan går man mot Älta och tar buss hem.

Alby friluftsgård (Tyresö) – Tyresta by, etapp 3,13,5 km
Buss till hållplats Nyfors, som ligger en kilometer efter själva etappstarten vid Alby friluftsgård. Detta blir en vandring som innehåller allt – skog och sjöar, vildmark och odlingsbygd. Vid Årsjön finns en bra rastplats med skärmskydd. Här kan man bada. Från Tyresta går bussar mot Gullmarsplan och Haninge centrum.