Rapporter kring etapp 4, 50:1, 20, 22 och 44 (Lindbacke samt Svanviken) om du läser mer.

-Etapp 4. Tillfällig omdragning vid slutet av etappen då det är en gångbro över järnvägen som repareras. En tillfällig omdragning förbi pendeltågsstationen. 

-Etapp 50:1. Tillfällig omdragning av etappen av säkerhetsskäl på grund av angrepp av granbarkborren med medföljande risk att träd faller mycket lätt i området. Ny tillfällig omdragning är markerad med blått på kartan och med orange snitselband i skogen.  Tillfällig omdragning karta.

-Etapp 44. Svanviken Nyköping. Gångbron (träbro enligt bild) över Kilaån (i närheten av Ryssbergen, Svanviken, Kastalruinen och Lindbacke är inte säker. Vi rekommenderar vandrare att inte gå över bron. Alternativ väg finns via Kastalen och Skillerhultsvägen. -Lindbacke Nyköping. Länsstyrelsen tar ner döda granar på Lindbacke och vill uppmana vandrare att vara uppmärksamma vid passage. 

-Den alternativa vägen på Etapp 20 i Henaredalen är oframkomlig efter stormen.

-På Etapp 22 Hagtorp-Hälleforsnäs är det ett parti som är svårframkomligt pga. många nerfallna träd. Området är hårt angripet av granbarkborre och fler träd kan därför lätt falla.


Vi får in många rapporter om träd som ligger över leden efter senaste stormen. Det kommer ta tid att ta reda på allt. Ofta går det att passera ändå men ibland (som exemplen ovan som kommer fyllas på löpande) är det svårt eller med varning om risk.

Vi vill varna för att det, framförallt i områden som är angripna av granbarkborre, finns risk för att fler träd faller mycket lätt. Var försiktiga och tack för att ni rapporterarar in större hinder via ”Rapportera från Sörmlandsleden”.