Det kommer vara en tillfällig omdragning på cirka 200-300 m vid etapp 6:1 Gladö Kvarn. Detta gäller en kort period från och med nu för att ej leda in vandrare in i ett arbetsområde.