Vi behöver nya regionansvariga för:

Region 7 (etapp 23, 24:1-24:3)

Region 9 (etapp 30-32)

Region 10 (etapp 33-36) 

Läs i lathunden vad arbetet som regionansvarig innebär.
Om du är intresserad, kontakta kansliet 0155-35564, kansliet@sormlandsleden.se