Arbetet påbörjas 8 november. Det kan komma att vara begränsad framkomlighet på leden under tiden. Se mer info i dokumentet.

Sörmlandsleden går genom det område som ska avverkas i och med omställning till betesmark. Ansvariga för arbetet hälsar att leden är tillgänglig så gott det går under arbetets gång men önskar att allmänheten har överseende med att framkomligheten kan vara begränsad. Arbetet beräknas pågå under några veckor.

Här ser du den informationsskylt som kommunen tagit fram och som de sätter upp ute i terrängen.