På grund av stor brandrisk avråder Sörmlandskustens räddningstjänst från att elda. Det varma och torra vädret har gjort gräset torrt och det är stor brandrisk i skog och mark. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand. 

Risken för skogsbrand är hög. Därför avråder vi från eldning i kommunerna Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. Beslutet fattades den 16 juni och gäller tills vidare