Etapp 29. Källa vid Näsnaren torrlagd (2021-08-19)

Etapp 19. Vattenkällan i slutet på etappen innan Västersjön.
Källan har för närvarande otjänligt vatten (2021-07-22)

Senast uppdaterade etappkartor
Etapp 37. Nu finns ett nytt skärmskydd vid Svartåhällen (2021-01-10).
Etapp 46 och 46:1 Källorna har tagits bort från kartan (2021-08-17)
Etapp 13:2 Kranvatten vid Källsvik 30 (2021-06-15)
Etapp 60. Källan efter ca 1 km är otjänlig och har tagits ur bruk (2021-05-27)
Etapp 13:1 Omdragen i 1 km norr om Grönvik (2021-04-28)
Etapp 5:2 Omdragen öster om sjön Tärnan (2021-04-14)
Etapp 22 och 22:2 Rosmossen. Ansliutningen från Sagostigen borttagen (2021-04-06)

Rosmossens rundslinga går inte längre att nå från Sagostigen. Lämplig start är Hagtorp, starten för etapp 22 vid väg 53 norr om Malmköping. Därefter ca 2 km på etapp 22 till avstickaren. (2021-04-06)

"Bruksdammen runt" (del av etapp 22) Hälleforsnäs: Restaurering pågår, kortare avstängningar kan förekomma.

Etapp 54. Källan vid Månbacken borttagen (2020-08-25)

Etapp 36:1. Källan strax innan Gälkhyttan är tagen ur bruk. God tillgång på vatten, men tyvärr otjänligt. (2019-09-22)

Etapp 23:1. Etappen är förlängd med 3,5 km från Hammarvallen till Lida Gård via Stenhammar. (2019-05-21)


Etapp 9. Tillfällig omdragning av etappen i Södertälje p.g.a ledningsarbete längs kanalen. Sträckan markerad med orangea band/dekaler och blåprickad på kartan här.