Omfattar etapperna 6-8 och 30-36.

Vi behöver en ansvarig för region 3. Omfattar etapperna 6-8 från Paradiset fram till kommungränsen mot Södertälje.

Vi behöver en ansvarig för regionerna 9-10, som omfattar området Nävekvarn, Nävsjön, Kolmården och Stavsjö. I regionen ingår etapperna 30-36.

Läs i lathunden vad arbetet som regionansvarig innebär.
Om du är intresserad, kontakta kansliet 0155-35564, kansliet@sormlandsleden.se